0 Gözlerin Rebeze’nin güneşi gibi yakarken
Kurumuş bir dünyanın rahmete açılan kapısı gibi gülüşün.
Sessiz, kimsesiz,
Bir başına,