0 Avrat yolu yokuştur
Manzarası çok hoştur
Doktor kurbanın olayım
Beni avrata kavuştur