20 Eylül Çekiliş Sonucu

1 paranın bir yüzü yazı, bir yüzü turadır. Geçer akçe budur. İki yüzü yazı olan para geçersizdir; iki yüzü tura olan da öyle. Sadece kendinle ilgili mutluluk tasavvuru hedonizmdir, egoizm dir, narsizm dir. Mutluluğun bir psikolojik iç bükey, bir de sosyolojik yani dış bükey boyutu vardır. O da salih olduktan sonra islah etmek, kâmil olduktan sonra ikmal etmektir. Aksi takdirde sen cennete girdin, kurtuldun. Ya eşin, çoluğun, çocuğun, evlad ü iyalin, akraban cehenneme sürüklenip götürülürken cennette nasıl bir mutluluk tasav vur edebilirsin? Bu mefkûre, insanın hızlı ve acil bir eylem planı yaparak eşini, evladını, dostunu istikamete çekmesini zorunlu kılar. Onun için Kur'an'da Peygamberimiz'e önce yakınından başlaması, önce yakınını uyarması emrediliyor. Yakınını toparlayamayanın uzağa söz söylemesine imkan ve ihtimal yoktur. "Nizam-âlem, nizam-ı Âdemdir." Ademe nizam vermeden âleme nizam veremezsiniz.