2 "Mü'minler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir.
Onun âyetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır.
Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler."
En'âm, 6/2.
Rahman ve rahim olan Allah, bilip bilmeden yaptığımız günahlarımızı affetsin.
#iktisatci