0 Bitirme tezi hazırlayan varsa ulaşabilir mi ücret karşılığında.