1 Her geleni nasibin, her gideni kayıbın sanma, o tarafını Allah bilir... GeneOAdam 😏