0 Çıkıp gel bir sabah herşeye, herkese inat yaşanmış tüm olumsuzluklara, gurura inat Çıkıp gel işte sebebini sen bile bilme
#bahargeldibingöle
#geltepebaşınagidelim
#kartanesi